صفحه ها
دسته
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 6851
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
حمید رضا علیخانی
مرکزتحقیقات نورشهرگلشن(جنوب اصفهان)/طب اسلامی نورنسخه1/5
دسته ها :


       

      شهرگلشن   و   مخلصه

      

     در ادامه مطلب.......................................... 
دسته ها :

 

    شهرگلشن    و     گل حسرت 

         

     شهرگلشن    و     گلرنگ

   

        در ادامه مطلب.....................................................

دسته ها :

 

   شهرگلشن   و   دانستنیها 

     

      و     گل های شفابخش

   


            در ادامه مطلب........................... 
دسته ها :

 

شهرگلشن   و  معارف گیاه شناسی     در ادامه مطلب.....................................................
دسته ها :  شهرگلشن   و دانستنی ها


        در باره   گل و گیاه        در ادامه مطلب.....................................................


دسته ها :شهرگلشن    و    شیرین بیان 

         

     شهرگلشن    و    تاجریزی

   

        در ادامه مطلب.....................................................
دسته ها :

 

دسته ها :گلشن شهرگل های شفابخش: 

    

 1-    کرفس(چووه) صخری(کوهی)   

 2-   پودنه(پونه)کوهی    3- تلخ بیان(تلخه) 

 4-  سورنجان سفیدگل حسرت‏

5 -  سیاه دانهشونیز( سیهدانه- حبة السودا- سیاه دانه- شونوز- بوغنج)6- احریض( قرطم- گلرنگ- کاجیره- کافشه- گل زعفران- گل خنق- عصفر)

7- شقایق لاله- شقایق النعمان)

8-بارزد( باریجه- حلبانیثا- خلبانى- بادزد- بیرزد- بیرژد- پیرزد- قاسنى- قاسى- بالنبو- بربجاو- قنة)

9-  ریواس- ریواج- چگرى- ریواس ایرانى‏

10-  بصل الزیز- بصل الزیر- قعفور- بوسه پیاز- داغ سوغالى- طرم- تلخه پیاز- زیر

11 - هیوفاریقون- داذى کوهى- هزار چشم- علف چاى- چاى کوهى‏--------------------------------------------------------

دسته ها :
X